F-pentue

I: Garellan Herkules 
E: Amore Amorinas Temra
s. 18.4.2012 / 2 narttua

 BOUNIEN FASHIONISTA OF MILAN
C.I.B FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA V-14 TLNW-15

BOUNIEN FOUNTAIN OF VENICE
C.I.B FI MVA NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA RU MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA BALTV-14 EEV-15 EUV-15 PMV-15 MV-16