G-pentue

I: Zvezdnyi Triumf Dorofey 
E: Okkervil Ochey Ocharovanie
s. 17.8.2018 / 1 uros, 1 narttu